top of page

Pomoc w nagłych wypadkach ( nødhjelp) i zasiłek mieszkaniowy (bostøtte)


Czytając różne fora i grupy na Facebooku, niejednokrotnie zetknęłam się z sytuacjami kryzysowymi nzych rodaków. Z dnia na dzień zostali pozbawieni mieszkania i środków do życia, przez co proszą o pomoc naszych rodaków. Za pewne wielu z Was nie wie, że ma możliwość otrzymania nødhjelp w sytuacji kryzysowej, jak również bostøtte dodatek mieszkaniowy. Oba te zasiłki są krótkoterminowe, aczkolwiek pomocne gdy nie mamy środków pieniężnych by zaspokoić podstawowe potrzeby.

POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH


Jeżeli tak się stało, że znalazłeś/aś się w nagłej i kryzysowej sytuacji, możesz ubiegać się o pomoc z NAV. Należy jednak pamiętać, że sytuacja kryzysowa charakteryzuje się tym, że jest krótkotrwała i nie masz możliwości zaspokoić żadnych niezbędnych potrzeb. Pomoc w nagłych wypadkach ogranicza się do wydatków najpotrzebniejszych, np. żywności, przedmiotów użytku osobistego, kosztów podróży, rachunków np. za energię elektryczną. Pomoc oferowana przez NAV pokryje te najpotrzebniejsze wydatki ale przez krótki okres kilku dni, do kiedy to ubezpieczenie społeczne pokryje koszty albo otrzymasz inne wsparcie.

Istotne jest, że NAV nie może odrzucić wniosku jeżeli osoba znajduje się rzeczywiście w sytuacji awaryjnej, nawet jeżeli sama przyczyniła sie do jej powstania. NAV nie może również oczekiwać by w pierwszej kolejności pomoc pokryły inne osoby, jak chociażby dalsi członkowie rodziny czy inne instytucje charytatywne.

Ważne jest, by w miarę jak najdokładniej udokumentować sytuacje, że niezbędnie potrzebujesz środków pieniężnych. Na pewno wyciag z rachunku bankowego wskazujący, że nie masz środków na przeżycie i kryzysowa sytuacja odpowiednio uzasadnia niezbędną pomoc. Jeżeli masz do tego dzieci, istotne jest byś taką informacje zamieścil we wniosku.


Proces aplikacji


Jezeli potrzebujesz skorzystać z nødhjelp, wniosek mozesz złożyć drogą elektroniczną na stronie NAV. Odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu 48h, możesz również skontaktować się telefonicznie.

Wniosek powinien zawierać

-wyciąg z banku

- dokumentację dotyczącą obu osób, jeśli wnioskodawca jest w związku małżeńskim.To samo dotyczy konkubentów posiadających wspólne finanse.Obie strony muszą podpisać wniosek.

Jeżeli nie wiesz jak napisać taki wniosek, możesz poprosić o pomoc pracowników NAV. Mają oni obowiazek udzielania wskazówek, odpowiadać na zadane pytania, informować do jakich świadczeń jesteś uprawiony. Pomoc ta jest bezpłatna.

Jeżeli jednak otrzymasz odpowiedź odmowną, możesz skontaktować się z Jussbus, który przyjrzy się takiej decyzji.

Należy pamiętać, że informacje zawarte we wniosku muszą być prawdziwe. Jeżeli nav stwierdzi, że dane są nieprawdziwe, może żądać zwrotu wypłaconych środków. Co więcej, może skutkować to odpowiedzialnością karną a nawet wiezieniem , jeżeli suma była duża a działnie było celowe.

Niezwykle istotne jest by decyzja Nav była na piśmie. Nie jest wystarczające, że nav telefonicznie czy ustnie taką decyzje wydał. Jeżeli tak się stanie możesz żądać decyzji na piśmie. Jussbusy przyjrzą się sytuacji i podadzą przydatne argumenty w celu wniesienia odwołania.
ZASIŁEK MIESZKANIOWY


W Norwegii w zasadzie każdy samodzielnie finansuje swoje mieszkanie. Jezeli jednak Twoje dochody i wydatki mieszkaniowe są wysokie, możesz wystąpić o zasiłek mieszkaniowy. `


Czym jest zasiłek mieszkaniowy?

Jest to panstwowy program pomocy finansowej, zarzadzny przez Bank mieszkaniowy i gminy. Ma on na celu pomóc osobom, które maja niskie dochody a wysokie koszty mieszkaniowe w osiedleniu się lub pozostania w bezpiecznym domu.


Warunki jakie nalezy spełnic by otrzymać prawo do zaisłku?


By otrzymać powyższą pomoc należy spełnić szereg warunków.

  1. nalezy miec ukonczone 18 lat

  2. nie odbywac służby wojskowej

  3. nie posiadac statusu studenta.

Dom/mieszkanie, dla którego wnioskujesz o dodatek mieszkaniowy, musi być niezależnym domem z własnym wejściem i łazienką. Ponadto mieć kuchnie i spełniać funkcję odpoczynku.

Nie możesz się ubiegać o zaisłek, jeżeli podstawa Twojego dochodu przekracza górna granice limitu. Nie ma znaczenia jak wysokie są Twoje koszty życia. Dla obliczenia, brany jest pod uwagę miesięczny dochód brutto dla kazdej osoby powyżej 18 roku życia zamieszkującej w gospodarstwie domowym.

Gdzie nalezy aplikować?

O zasiłek należy zaaplikować elektornicznie na stronie www.husbanken.no.

Jeżeli nie masz możliwości wypełnienia wniosku drogą elektrocznia, możesz dokonać tego w wersji papierowej i wysłac do odpowiedniej gminy. Nie ma możliwości wysłania e-mailem.


Czy możesz wnioskować o dodatek mieszkaniowy, otrzymując pomoc socjalna?


Jeżeli ubiegasz się o pomoc socjalną, gmina w zasadzie będzie wymagać złożenia wniosku o zasiłek mieszkaniowy. Jeżeli będziesz mieć do niego prawo, gmina potrąci dodatek mieszkaniowy przy obliczaniu kwoty pomocy socjalnej.

.

Na jak długi okres rzyznanwany jest dodatek mieszkaniowy?


Możesz aplikować nawet na jeden miesiąc. Co miesiąc otrzymujesz nową decyzję.


Jaka jest kwota dodatku?


Najniższa to 50kr. Wysokość ta zależna jest od wysokości kosztów mieszkania jak i Twoich dochodów. Na stronie husbanken.no znajduje się kalkulator, który wstępnie obliczy czy dodatek mieszkaniowy Ci się należy.


Jak długo czeka się na odpowiedź?


Odpowiedź na wniosek i ewentualną dodatek otrzymaszdo 20 dnia następnego miesiąca. Jeżeli 20 wypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, dodatek wypłaca się w piątek poprzedzający datę.Jakie są najczęstsze powody odrzucenia?


- zbyt wysoki dochód

- brak wpisu w rejestrze ludnosci

- brak wymaganych dokumentów lub informacji

-Ty lub osoba w gospodarstwie domowym nie podlega kwalifikacji

-dom nie spełnia wymagań.


Jak macie jakieś pytania?- zapraszam do komentowania!:)

Comments


RECENT POST
bottom of page