top of page

Jak przebiega separacja w Norwegii?

Relacje międzyludzkie to bardzo skomplikowana sprawa. Często bywa tak, że pod wpływem różnych wydarzeń lub po prostu upływu czasu więcej jest czynników, które ludzi od siebie oddalają, niż tych, które zbliżają. W trakcie pandemii COVID, licznych kwarantannach i braku możliwości wyjścia, wiele rodzin zmuszonych było przebywać ze sobą 24 godziny na dobę, co dla wielu związków było przysłowiowym gwoździem do trumny. O ile wcześniej mogliśmy wychodzić z domu chociażby do pracy, w covidowych warunkach obecność partnera często okazywała się nie do zniesienia. Co wtedy zrobić? Dla wielu rozwiązaniem okazuje się separacja.W kilku następnych postach chciałabym przybliżyć Wam poszczególne etapy rozwodu. W dzisiejszym poście skupię się na separacji i jej zasadach.Czym jest separacja?


Na początku ważnym jest by uświadomić sobie, że separacja to nie rozwód. O separacji sąd orzeka w formie orzeczenia, a o rozwodzie decyduje wyrok. Orzeczenia w prawie są zmienne a wyroki co do zasady nie.

Separacja dla wielu osób traktowana jest jako etap przejściowy. Małżonkowie dają sobie czas na podjęcie ostatecznej decyzji czy chca trwać w małżeństwie czy nie, a także mają możliwość sprawdzenia swoich sił osobno. Zdarzają się pary, które w trakcie trwania separacji decydują się na ratowanie małżeństwa i powracaja do siebie.


Jakie przepisy określają rozwód i separacje w Norwegii?


Główną ustawą regulującą stosunek małżeństwa jest ustawa o małżeństwie (ekteskapsloven) z 1991 roku, ostatni raz nowelizowana w 2021 roku. Podzielona jest ona na 6 cześci. W części pierwszej opisane jest zawarcie i rozwiązanie stosunku małżeństwa i w następnych postach na tej części się skupię.W Norwegii rozwód można otrzymać na dwa sposoby

  1. najczęściej wypełnia się wniosek o separacje, pozew powinien być podpisany przez oboje małżonków, ale w przypadku gdy drugi małżonek się nie zgadza wystarczy podpis jednego małżonka.

  2. przez rozwód bez przeprowadzania separacji ( w przypadkach podanych poniżej)W Norwegii nie musisz przechodzić przez separacje w nastepujacych przypadkach:

  1. gdy od 2 lat oboje małżonkowie mieszkają pod innymi adresami( konieczność udokumentowania faktu) i i zgadzacie się na rozwód

  2. Przymus. Zostałe/aś zmuszony do zawarcia związku małżeńskiego

  3. współmałżonek groził , wykorzystywał lub próbował zabić Ciebie lub dzieci

  4. Bigamia, czyli zawarcie związku małżeńskiego z inną osoba w trakcie trwania małżeństwa.

``Kto może ubiegać się o separacje?


Każdy z małżonków, który mieszka razem i chce się rozwieść może ubiegać sie o zezwolenie na separacje. Nie jest wymagane żadne uzasadnienie. Można aplikować samodzielnie bądź razem. Nie trzeba wskazywać żadnych powodów, dla których nie chcesz juz pozostawać w związku małżeńskim. Jeżeli chcesz przeprowadzić separacje bądź rozwód w Norwegii, to chociaż jedna ze stron musi wykazać wystarczające powiązania z Norwegią. Zasadą jest pobyt stały na terenie Norwgii minimum przez okres 2 lat. Czasami starosta może odbiec od tej zasady, ale oceniane jest to indywidualnie. Norwegowie, którzy mieszkają za granica, mogą przeprowadzić separację/rozwód w Norwegii jeżeli wyrażą a na to zgodę i podpiszą wniosek.

Mediacja

Jeśli posiadacie wspólne dzieci w wieku poniżej 16 lat, przed złożeniem wniosku o separację musicie udać się na mediację. Obowiązkowa jest godzina mediacji. Jest to program publiczny oferowany w przypadku separacji.. Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, kontaktów, odwiedzin, gdzie dziecko będzie mieszkać na stałe i innych niezbednych aspektów w opiece rodzicielskie. Po zakończeniu mediacji otrzymasz zaświadczenie o mediacji ważne przez sześć miesięcy. Konieczne jest załączenie tego zaświadczenia do wniosku o separację.

Procedura składania wniosku


Wniosek zarówno o separacje jak i rozwód składa się za pośrednictwem cyfrowego formularza, który znajdziesz na stronie gminy w której mieszkasz. Oboje małżonkowie są stronami w sprawie i oboje mają prawo do zapoznania się z dokumentami w sprawie. Jeżeli samodzielnie występujesz z wnioskiem, druga strona otrzyma wniosek do podpisania. Jeżeli wszystkie warunki formalne zostaną spełnione, starosta wyda zezwolenie na separacje prawną.


Czas rozpatrywania spraw


Czas rozpatrzenia wniosku to czas od jego otrzymania do przetworzenia. W poszczególnych gminach czas ten może się różnić. Zależy to przede wszystkim od liczby przyjętych wniosków.

Na szybkość rozpoznania wniosku wpływa również fakt, czy wniosek składasz samodzielnie, czy drugi małżonek mieszka zagranica i czy drugi małżonek zaskarża decyzje wydaną przez starostę.

By postępowanie było szybsze, dobrze jest gdy małżonkowie złożą wspólnie wniosek i zrzekną się prawa do zaskarżania zezwolenia na separacje.

Zezwolenie na separacje nie daje żadnej stronie prawa do zawarcia nowego związku małżeńskiego, dopóki małżeństwo nie zostanie rozwiązane przez wyrok rozwodowy. Okres separacji trwa jeden rok niezależnie czy zgadzasz się na rozwód czy nie.


`


Naruszenie separacji


Możesz oczywiście wznowić wspólne mieszkanie w dowolnym momencie, ponownie wprowadzając się razem. W takich przypadkach separacja automatycznie znika. Jeśli później nadal będziesz chciał rozwodu, musisz złożyć wniosek do gubernatora hrabstwa o nową separację. Jeśli spędzicie razem ograniczony czas (np. wakacje) ze względu na dzieci, nie spowoduje to przerwy w rozstaniu. Nie oznacza to, że nie możesz w ogóle mieszkać razem podczas rozstania. Wspólne mieszkanie w okresie przejściowym lub krótkotrwałe próby wznowienia wspólnego pożycia nie oznaczają rozwiązania umowy.

Niektóre z rzeczy, które powinieneś załatwić po separacji, to: Innym praktycznym powodem, dla którego trzeba być w separacji przez rok przed złożeniem wniosku o rozwód, jest możliwość załatwienia spraw finansowych i praktycznych. Uzgodnienia uzgodnione w związku z separacją obowiązują również po udzieleniu rozwodu, chyba że uzgodniono inaczej.

Niektóre z rzeczy, które powinieneś załatwić po separacji, to:

1. Wspólne mieszkanie . Jeśli sprzedajesz, kupujesz nowy lub przejmujesz wspólny dom, wpływa to na podatek dla małżonków. Dlatego ważne jest, aby na czas zmienić kartę podatkową, aby uniknąć represji podatkowych.

2. Małżonkowie mogą swobodnie rozdzielać majątek i dług w zeznaniu podatkowym, ale oboje muszą o tym pamiętać. Ma to zastosowanie tak długo, jak pozostajesz w związku małżeńskim lub w separacji, ale nie później. Aby było to wykonalne, należy to zrobić przed udzieleniem rozwodu.

3. Wspólne miejsce stałego zamieszkania dla wspólnych dzieci. Można uzgodnić, że dzieci będą miały wspólne miejsce stałego zamieszkania. Można to zarejestrować w ewidencji ludności. Należy jednak pamiętać, że dzieci muszą być zarejestrowane pod jednym stałym adresem.

4. Wspólnie decydujecie o rodzaju kontaktu z dziećmi, należy pamiętać o najlepszym interesie dziecka. Dziecko ma prawo przebywać z obojgiem rodziców, a większość dzieci również skorzysta na spędzaniu czasu z matką i ojcem, matką i matką lub ojcem i ojcem.

5.Alimenty mają znaczenie, jeśli dziecko nie mieszka z jednym z rodziców lub jeśli jeden rodzic zarabia znacznie więcej niż drugi. Nie jest to dochód podlegający opodatkowaniu dla osób otrzymujących alimenty.

6. Zmiana nazwiska . Kiedy się rozwodzisz, zachowujesz nazwisko, które nosiłeś podczas małżeństwa. Jeśli chcesz to zmienić, musisz zgłosić chęć zmianę nazwiska.

7. Dochód wspólny musi być dzielony . Jeśli masz wspólny dochód, na przykład ze względu na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólne przedsięwzięcie, należy uzgodnić sposób podziału tego dochodu.

8. Zasiłek dla współmałżonka może być istotny, na przykład, jeśli zdolność współmałżonka do samodzielnego utrzymania jest ograniczona. ( o tym w innym wpisie)


Ważne jest, aby pamiętać, że masz obowiązek udzielania informacji o sprawach finansowych mających znaczenie dla separacji i/lub rozwodu.Pomoc prawna W sprawach małżeństwa i rodziny może pojawić się wiele pytań dotyczących podziału, formalnych warunków i innych. W takich przypadkach rozsądnie byłoby skorzystać z pomocy prawnika w tej specjalnej dziedzinie. Oprócz posiadania dużej wiedzy na temat istotnych zagadnień, taki prawnik pomoże Ci w prawidłowy sposób przebrnąć przez całą procedurę rozwodową.
Comments


RECENT POST
bottom of page