top of page

Zatrudnienie przez biuro pośrednictwa pracy – nierówne traktowanie?

Wielu pracodawców w Norwegii korzysta z biur pośrednictwa pracy tymczasowej, aby pokryć czasowe zapotrzebowanie na siłę roboczą. Biura bemmaningowe, cieszą się dużą popularnością wśród obcokrajowców, dlatego warto znać swoje prawa zatrudniając się przez takie biuro.W Norwegii pracownicy i pracodawcy podlegają wielu przepisom. Główne zasady są określone w norweskiej ustawie Arbeidsmiljøloven. Ustawa ta priorytetuje stałe zatrudnienie pracownika ale mimo to, od tej zasady istnieje szereg wyjątków, które dają pracodawcy prawo do tymczasowego zatrudnienia. Agencja pracy tymczasowej jest pośrednikiem pomiędzy firmą a pracownikiem. Zatrudnienie odbywa się na czas określony. Jej głównym zadaniem jest zaspokojenie tymczasowego zapotrzebowania firm na pracowników. Agencja przedstawia pracowników z odpowiednimi wymaganiami i umiejętnościami do realizacji danej pracy. Jest to trójstronna relacja między agencją- pracodawcą a pracownikiem. Dla pracodawców agencja oferuje szereg korzyści, posiada wykwalifikowanych pracowników( bez konieczności przeprowadzania rekrutacji przez pracodawce),ubezpieczenie, większą elastyczność jeżeli chodzi o zerwanie umowy lub odroczenie.


Będąc pracownikiem masz prawo być zatrudnionym przez agencję pośrednictwa pracy, i musisz mieć „przynajmniej zapewnione warunki, które obowiązywałyby, gdyby pracownik był zatrudniony przez najemcę do wykonywania tej samej pracy”, wg. arbeidsmiljøloven § 14-12 a. Przepis dalej wymienia, jakie punkty mają być takie same jak dla stałych pracowników. Wyglądają następująco:

1. długość i lokalizację godzin pracy,

2. nadgodziny,

3. czas trwania i miejsce przerw i odpoczynku,

4. Praca w porze nocnej

5. urlop, wynagrodzenie urlopowe (feriepenger), dni wolne i wynagrodzenie w te dni,

6. Wynagrodzenie i wydatki


Dyskryminacja jest niedozwolona:

To oznacza, że ​​firma, która zatrudniła pracownika, nie może inaczej ani gorzej traktować pracowników tymczasowych od swoich pracowników zatrudnionych na stałe w odniesieniu do powyższych podpunktów pod warunkiem, że praca ma taki sam charakter jak inni pracownicy do którego jesreś porównywany. Jeżelu uważasz, że jesteś dyskryminowany w swoim miejscu pracy, powinienes zbadać dokładniej swoją sytuacje. Możesz skontaktować się z męzem zaufania tillitsvalgt w firmie, w której jesteś zatrudniony. Osoba ta będzie miała możliwość porównania twoich warunków pracy z innymi pracownikami w firmie.


W 2019 roku miała miejsce nowelizacja, mająca na celu zabezpieczenie pracowników w agencjach pośrednictwa pracy. Głównej zmianie uległy przepisy, nakładające obowiązek stałego zatrudnienia w agencji pracy tymczasej. Oznacza to, że musisz mieć stałe i bezterminowe stanowisko, które zapewnia pracownikowi przewidywalność zatrudnienia i rzeczywisty procent stanowiska. (Arbeidstilsynet § 14-9) Agencje pośrednictwa pracy bardzo szeroko interpretują te przepisy i procent stałego zatrudnienia zaczyna się nawet od 5% aż po realny wymiar czasu. Wielkość stanowiska powinna być ustalana na podstawie tego ile przeciętnie pracowałeś w agencji do tej pory.

Celem ustawodawcy jest przewidywalność dla pracowników zarówno pod względem dochodów, stałości zatrudnienia i możliwości wypowiedzenia. Otrzymany w umowie wymiar czasu jest wiążacy obustronnie, jeżeli po stronie agencji pojawia się obowiązek płacowy (np. tymczasowy brak pracy. Umowa może być zawarta na poszczególne dni tygodnia, liczbę dni w tygodniu lub godzin.

Agencja pracy tymczasowej może zatrudniać pracownika w ramach umowy " ringevikar" czyli pomocy na wezwanie jeżeli żadna ze stron nie chce być związana umową. Jednakże ilość pracowników zatrudnionych na podstawie takiej umowy nie może przelraczać 15 % pracowników w agencji.

Najemca (pracodawca, u którego pracujesz) jest zobowiązany do przeszkolenia Cię z procedur wewnętrznych, musi zapewnić Ci dostęp do dóbr i usług na równi z innymi pracownikami.


Przepisy ustawy 14-9 ust. 2 lit. f straci moc 2022r . Do 1 lipca 2022 agencje pracy tymczasowej mogą korzystać z przepisów nadal obowiązujacych. Zmiany będą mieć wpływ na sytuacje agencji , przede wszystkim w zakresie zatrudniania pracowników na okres do 12 miesięcy. Zaktualizujemy powyższy artykuł po wejściu w życie przepisów.Comments


RECENT POST
bottom of page