top of page

Kiedy pracownik ma prawo do świadectwa pracy i czego się można na nim spodziewać?


Zgodnie z rozwojem społeczeństwa, zauważalne jest że pracownicy często zmieniają swoje miejsce pracy. W trakcie swojej kariery zawodowej zdarza się to raz lub kilka razy.

Świadectwo pracy jest dowodem na to, że miałeś pracę na określonym stanowisku i w określonym czasie. Może to być istotny dokument przy poszukiwaniu nowych wyzwań.
Kwestiom, którym pokrótce się przyjrzę, to przede wszystkim:

1. kiedy pracownik ma prawo do świadectwa pracy ?

2. jakie informacje znajdują się na świadectwie pracyKiedy pracownik ma prawo do świadectwa pracy?

Z art. 15-15 ust. 1 ustawy o środowisku pracy wynika, że ​​pracownik, który rezygnuje ze stanowiska albo zostaje zwolniony zgodnie z prawem ma prawo do pisemnego zaświadczenia od pracodawcy. Wynika z tego, że zastosowanie artykułu powyższego ma w sytuacji " legalnego "ustania stosunku pracy.


Co ważne to po stronie pracodawcy istnieje obowiązek wypisania pracownikowi świadectwa pracy najpóźniej w chwili zakończenia stosunku pracy.

Ważne: Pracodawca ma prawo w świadectwie pracy zamieścić informacje, że pracownik został zwolniony, jednak bez konieczności wyjaśnienia okoliczności zwolnienia.


Co w przypadku gdy stosunek pracy zakończy się w inny sposób?


W przypadku np. przejścia na emeryturę lub rozwiązania stosunku pracy w wyniku istotnego zaniedbania, ustawa nie określa tego obowiązku. Pytaniem jest czy w takim przypadku pracownik może ubiegać się o świadectwo pracy? Moim zdaniem rzeczą naturalną jest wystawienia świadectwa pracy, ze względu na cel jaki świadectwo pracy ma pełnić dla pracownika.


Czy można otrzymać świadectwo pracy w trakcie trwania stosunku pracy?

Art. 15-15 nie daje pracownikowi prawa do świadectwa pracy w trakcie trwania stosunku pracy, nawet jeżeli pracownik potrzebuje go do ubiegania się o nową pracę. Nie wyklucza to jednak takiej możliwości, jeżeli pracodawca nie widzi problemu w we wcześniejszym wystawieniu świadectwa pracy.Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Jeżeli chodzi o minimalne wymagania dotyczące świadectwa pracy, ustawa wskazuje na konieczność spełniania poniższych przesłanek:

  1. powinno być na piśmie

  2. zawierać informacje o imieniu i nazwisku pracownika

  3. date urodzenia

  4. na czym polegała praca

  5. czas trwania stosunku pracy.

Jeżeli chodzi o wymóg " na czym polegała praca", to świadectwo pracy powinno dać rzeczywisty obraz zadań jakie pracownik wykonał, a nie tylko odnosić się do tytułu. Orzeczenie sądu Rt 1990-560 określenie typu " pracował w naszym biurze" nie zostało uznane za spełniające te wymogi.


Dodatkowe informacje:


Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek pracownika, zawrzeć w zaświadczeniu również inne istotne informacje lub oceny, oprócz minimalnych wymagań przewidzianych w przepisie. Mogą to być oświadczenia o sposobie wykonywania pracy przez pracownika, zdolności do współpracy, lojalności, stabilności, cechach społecznych itp. Nawet jeśli pracodawca nie ma takiego obowiązku, to zgodnie z zaleceniem Juristforbundet, powinien on dążyć do wystawienia pracownikowi jak najbardziej szczegółowego świadectwa pracy.


Pracodawca musi więc nadać zaświadczeniu jak najbardziej poprawną treść. Jeżeli w zaświadczeniu celowo zostanie nadana nieprawidłowe informacje, może to spowodować pociągnięciem pracodawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Dzisiejsze trendy:

W przeszłości szczegółowe świadectwa pracy były bardziej powszechne. Obecnie wydaje się, że istnieje tendencja do odchodzenia od tak obszernej formy na rzecz nadania certyfikatowi krótkiej i zwięzłej treści, zawierającej ustawowe wymogi.


Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami:)

Comments


RECENT POST
bottom of page