top of page

Egenmelding - urlop na żądanie. Co powinieneś/aś o nim wiedzieć?


Jako pracownik możesz samodzielnie zgłosić do pracodawcy swoją nieobecność w pracy z powodu choroby ( egenmelding) i w dalszym ciągu posiadać prawo do zasiłku chorobowego bez konieczności udania się do lekarza. Egenmeliding czyli oświadczenie własne reguluje ustawa o ubezpieczeniach społecznych ( folketrygdloven) § 8-24 do 8-27.Prawo zgłoszenia niezdolności do pracy przysługuje osobie, która zatrudniona była w danej firmie co najmniej 2 miesiące. Egenmelding nie może trwać dłużej niż 3 dni i nie może być wykorzystywany więcej niż czterokrotnie w ciagu 12 miesięcy.

Aby skorzystać ponownie z przysługującego prawa do egenmeldig, konieczne jest przepracowanie ponownie co najmniej 16 dni u danego pracodawcy.

Do zapłaty za egenmelding zobowiązany jest pracodawca, który z zasady nie otrzymuje zwrotu od Nav. Istnieją w tym wypadku wyjątki, jak do niedawna przypadek covid-19 a także przewlekła choroba pracownika, o ile Nav zatwierdził pokrycie takich kosztów.


W jaki sposób zgłasza się egenmelidng?


Pracodawca ma prawo określić sposób w jaki powinno być zgłaszane oświadczenie własne (egenmelding) o nieobecności. Prawo nie wymaga by było one składne na piśmie, aczkolwiek nadaje możliwość pracodawcy zadecydowania, czy oświadczenie złożone ustnie ma być pisemnie potwierdzone po powrocie do pracy.

To czy oświadczenie może być zgłoszone ustnie, pisemn w formie SMS, e-maila, czy za pomocą systemu komputerowego danej firmy, nie jest określone żadnymi przepisami ustawowymim. Zazwyczaj wymóg ten opisany jest w personalhåndbok czyli książeczce pracowniczej.Specjalne regulacje dla firm posiadających IA-avtalen czyli umowę Intencyjną o środowisku Pracy Zwiększającym Udział w Życiu Zawodowym


Można o niej przeczytać w poniższym linku, przetłumaczona jest również na język polski.


Umowa ta przewiduje istotne różnice w prawie do zgłaszania oświadczenia własnego wynikającego z ustawy a z powyżej umowy.

W IA -avtalen wynika, że pracownicy firm należących do IA -avtalen mają prawo do korzystania z oświadczenia własnego (egenmelding) przez okres do ośmiu dni kalendarzowych, a oświadczenie może mieć wymiar maksymalnie 24 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy.


W obecnej umowie, która obowiązuje na lata 2019-2022, firma może zdecydować czy chce korzystać z powyższego minimalnego wymogu w zakresie oświadczeń własnych (egenmelding) czy chce to prawo rozszerzyć. NHO zachęca firmy należące do IA -avtalen do rozszerzania prawa do samodzielnego oświadczenia. Program ten, jest odpowiednim narzędziem do promowania dialogu w firmie a przede wszystkim do odciążenia służby zdrowia. Pracodawcy zachęcani są do wprowadzenia takiego rozwiązania.


W nowej umowie, ustanowiono obowiązek przedyskutowania z mężami zaufanoa, czy pracownikom należy przyznać rozszerzone prawo do składania egenelding.

CZĘSTE PYTANIA


Czy można połączyć egenmelding z sykelmeding?


Zgodnie z ustawą nie można skorzystać z egenmelding połączonego ze zwolnieniem lekarskim. Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym, może skorzystać z oświadczenia własnego (egenmelding), jeżeli był w pracy między dniem leczenia a dniem zgłoszenia.


Czy można wykorzystać kilka własnych oświadczeń kolejno po sobie?


Z oświadczenia własnego można korzystać tylko w okresie pracodawcy, czyli w czasie pierwszych szesnastu kalendarzowych dniach zwolnienia chorobowego. Aby móc skorzystać ponownie z prawa do egenmeldingu musisz przepracować kolejne 16 dni.


Czy można korzystać z egenmelding jeżeli się przebywa na częściowym zwolnieniu lekarskim?


Niestety, nie ma takiej możliwość w wypadku częściowego zwolnienia lekarskiego. Jeżeli pracownik zachoruje powyżej stopnia zwolnienia chorobowego np. 40% musi skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania 100% zwolnienia lekarskiego.


Czy pracodawca może pozbawić pracownika prawa do egenmelding?


Pracodawca może pozbawić pracownika powyższego prawa, jeżeli istnieje uzasadniony powód by przepuszczać, że zgłoszona nieobecność nie jest spowodowana chorobą. W takim wypadku, pracownik powinien zostać o takim fakcie zawiadomiony i mieć możliwość zgłoszenia uwag.


Innym przypadkiem, kiedy pracodawca może odmówić prawa do własnego oświadczenia (egenmelding), to sytuacja w której istnieje uzasadnione podejrzenie, że oświadczenie własne jest formą powództwa w sporze pracowniczym. W takim wypadku pracodawca ma prawo zażądać zwolnienia lekarskiego już od pierwsza dnia nieobecności i na czas trwania powództwa. Może to mieć miejsce np. w sytuacji, gdzie w jednym czasie, w krytycznym momencie dla firmy duża liczba pracowników zachoruje.


Mam nadzieję, że post Wam się podobał :) zapraszam do obserwowania mnie na Facebooku !

Comentários


RECENT POST
bottom of page